شرکت مهندسی هوشمند حسگر

شرکت مهندسی هوشمند حسگر

خدمات

فروش انواع کرنش سنج

فروش انواع کرنش سنج استرین گیج (Strain Gauge)

ساخت انواع لودسل

ساخت انواع لودسل

اندازه گیری تنش و کرنش

اندازه گیری تنش و کرنش

پایش سلامتی سازه

رفتار نگاری انواع سازه های مکانیکی  هوایی  و ریلی

انواع خدمات

سایر لینکها

گروه صنعتی ماشین توزین

گروه صنعتی ماشین توزین

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

اخبار و دانستنیهای صنعت ایران

اخبار و دانستنیهای صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

برچسب ها

اندازه گيري تنش وکرنش
تحلیل تجربی تنش
مانیتورینگ سازه رفتارنگاری سازه
پايش سلامت سازه
پایش استحکام سازه
 لودسل
ساخت لودسل

شبکه های اجتماعی