شرکت مهندسی هوشمند حسگر

شرکت مهندسی هوشمند حسگر


 

اندازه گیری تنش و کرنش

انواع فعاليتهاي شرکت مهندسي هوشمند حسگر درزمينه  SHM عبارتنداز:
اندازه گيري تنش وکرنش بر روي انواع سازه هاي مکانيکي،عمراني، کامپوزيتي و ژئوتکنیکی
Stress and strain measurement
نصب واستفاده ازکرنش سنجها جهت تحليل استحکام سازه ها
اندازه گيري نيروها و بارهاي استاتيکي و ديناميکي
Dynamic and static load measurement
پايش سلامت سازه ها
Structural Health Monitoring
پايش وضعيت سازه ها
مونیتورینگ سازه های عمرانی، معدنی، مکانیکی و ...
Structural Condition Monitoring
ساخت انواع لودسلهاي خاص يک جهته و چندجهته استرين گيجي

 

سایر لینکها

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

اخبار و دانستنیهای صنعت ایران

اخبار و دانستنیهای صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

گروه صنعتی ماشین توزین

گروه صنعتی ماشین توزین

برچسب ها

اندازه گيري تنش وکرنش
تحلیل تجربی تنش
مانیتورینگ سازه رفتارنگاری سازه
پايش سلامت سازه
پایش استحکام سازه
 لودسل
ساخت لودسل