شرکت مهندسی هوشمند حسگر

شرکت مهندسی هوشمند حسگر

بخش دوم نحوه نصب صحیح استرین گیج بر روی لودسل

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ بین ترمینال و استرین گیج بر روی لودسل ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي ﺗﺤـﺮﯾﮏ ﭘﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ

 

نحوه نصب صحیح استرین گیج بر روی لودسل

این پروسه نصب به منظور نصب صحیح استرین گیج  و کارکرد درست دستگاه ها می باشد

 

باسکول

باسکول چیست

 

سایر لینکها

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

اخبار و دانستنیهای صنعت ایران

اخبار و دانستنیهای صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

گروه صنعتی ماشین توزین

گروه صنعتی ماشین توزین

برچسب ها

اندازه گيري تنش وکرنش
تحلیل تجربی تنش
مانیتورینگ سازه رفتارنگاری سازه
پايش سلامت سازه
پایش استحکام سازه
 لودسل
ساخت لودسل