شرکت مهندسی هوشمند حسگر

شرکت مهندسی هوشمند حسگر


برنامه ریزی تعمیر و نگهداری نت
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
0 نظر
1782 بازدید

ماشین آلات

با توجه به اهمیت مدیریت نگهداری و تعمیر ماشین آلات در سوددهی پروژههای عمرانی و راهسازی، هدف پژوهش حاضر، مقایسه سه روش مدیریت نت اصلاحی، نت پیشگیرانه و نت پیشگویانه میباشد. در زمینه مدیریت نت ماشین آلات، محققان پژوهشهای زیادی انجام دادهاند که اغلب این پژوهش-ها به پیادهسازی یکی از روشهای مدیریت نت پرداخته اند. اما مدیریت نت، زمانی موثر است که روشی مناسب با نوع پروژه انتخاب شود. به همین دلیل پژوهش حاضر به مقایسه سه روش مدیریتی و انتخاب موثرترین روش میپردازد.

فرسایش و خرابی قطعات یک ماشین خصوصا قطعات متحرک، اجتناب ناپذیر است و نیاز به تعمیر و یا تعویض دارند حتی مواد مصرفی مثل روغن ها و یا گریسها پس از مدتی خاصیت اصلی و کاربری خود را از دست داده و احتایج به تعویض دارند و سرویس و تعمیر منظم، موجب حفظ وضعیت ماشین در شرایط کاری و عملیاتی است. انجام عملیات تعمیراتی پس از وقوع شکستگی و خرابی در ماشین آلات موجب توقف عملیات تولیدی می گردد. که زیانها و هزینه ناشی از این توقف بمراتب بیشتر از تعمیر ماشین آلات مربوطه می باشد. در نتیجه ایجاد سیستمی که بتواند از شکستگی و خرابی ماشین آلات جلوگیری کند لازم و ضروری است. این سیستم علاوه بر افزایش راندمان تولیدی دستگاه، باعث کاهش زیان های ناشی از توقف کار، به حداقل ممکن می شود. در بررسی تئوری سیستم های نگهداری به این نتیجه میرسیم که هر کدام از آنها دارای فرایند مختص به خود هستند، که با وجود تشابهات کمی که دارند دارای اختلافات زیادی در ماهیت عملیاتی و اجرایی دارند.

مشهورترین روش‌های نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات اصلاحی  Corrective Maintenance:

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکستBreakdown Maintenance:  

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه preventive Maintenance : PM

نگهداری و تعمیرات پیشگویانه (مراقبت وضعیت Predictive Maintenance PDM:  

نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع Total Productive Maintenance : TPM

نگهداری و تعمیرات ناب Lean Maintenance:

با توجه به تشریح انواع سیستم های نگهداری و تبیین مزایا و معایب هر کدام و مقایسه ای که در قسمت قبل انجام شد به این نتیجه میرسیم که با اجرای روش های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیش نگر و پیش گستر به تنهایی نمی توان حذف نقاط ضعف و ارتقاء کیفیت خروجی سیستم را انتظار داشت. برای نیل به این هدف باید به تعمیرات و نگهداری جهت داد به عبارت بهتر بایستی تعمیرات هر دستگاه دارای روند مشخص و مدونی باشد و همواره از یک روش معین و جهت دار تبعیت نماید. این سیستم را با نام نگهداری و تعمیرات جهت دار Oriented Maintenance می‌شناسند که تلفیقی است هوشمندانه و جهت دار از 4 سیستم موجود BM-PVM-PDM-PAM که به عنوان برترین و کارآمد ترین سیستم نگهداری شناخته شده است. برای اجرای نگهداری و تعمیرات جهت دار بایستی مراحل خاصی را طی نمود که این مراحل بصورت منحصر بفردی با یکدیگر در ارتباط می باشند. مراحل اصلی این روش عبارتند از :

 - 1تهیه ساختار و داده های دستگاه (تعریف دستگاه (
- 2
تهیه مدل عملیاتی و کاربردی از دستگاه
- 3 مشخص کردن شرایط مطلوب دستگاه
- 4 مشخص کردن و شناسایی شرایط واقعی دستگاه
- 5 مقایسه شرایط مطلوب با واقعی
- 6 عیب یابی
- 7 تجزیه و تحلیل نقاط ضعف
- 8 بهینه سازی و حذف نقاط ضعف دستگاه

اولین قدم جهت اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات جهت دار، تشریح و تعریف ساختار دستگاه و داده های آن می باشد. مرحله بعدی تهیه مدل عملیاتی و کاربردی از دستگاه می باشد. مدل عملیاتی دستگاه نشان‌دهنده ارتباط داخلی بین تمام واحدهای مورد نیاز دستگاه، جهت انجام یک کار می باشد. این مدل نقطه شروعی برای نصب یک سیستم عیب یاب کارآمد بوده و مبنایی برای تعریف شرایط دستگاه و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف آن می باشد. ویژگی های مورد نیاز جهت توصیف شرایط مشخص بایستی در این مدل تعریف گردد. در مرحله بعد، بایستی شرایط مطلوب براساس مدل عملیاتی تعریف و شرایط عملیاتی مربوط به آن تهیه گردد. برای این منظور لازم است مشخصات و پارامترهای معین برای شرایط مختلف دستگاه، تعریف گردد تا امکان تشخیص بین شرایط مختلف و با جزئیاتی که تعریف می شود، میسر گردد.

پس از تعریف مشخصات مربوط به توصیف شرایط، مرحله بعدی تعیین مقادیر برای هر یک از وضعیت های عملیاتی دستگاه و کمیت های مورد نظر می باشد. در این مرحله لازم است تلرانس ها مجاز هریک از کمیت ها، مشخص و معین گردد. در قسمت بعدی جهت شناسایی شرایط واقعی بایستی روش ها و ابزارهای اندازه گیری مناسب انتخاب گردد. ویژگی ها و مشخصات واقعی از مقادیر اندازه گیری شده بدست می آیند. جهت ارزیابی وضعیت فعلی دستگاه، مشخصات و ویژگی های واقعی با مقادیر و شرایط مطلوب مقایسه می‌گردند. درصورتیکه شرایط غیرمجازی مشخص شود، مرحله عیب یابی آغاز شده و نوع عیب، محل آن و علت آن مورد بررسی قرار می گیرد. به این ترتیب می توان عمر باقیمانده قطعه و یا دستگاه را پیش بینی نمود و دستور العمل هایی برای بهره برداری از دستگاه و روش های نگهداری و تعمیر آن تدوین نمود. این داده ها (مقادیر واقعی ) و داده های قبلی می توانند روند سلامت و یا خرابی دستگاه را نشان داده و به شناسایی و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف دستگاه کمک کنند. هدف از بهینه سازی، حذف هر گونه نقطه ضعف شناسایی شده می باشد. به این ترتیب کارایی دستگاه، کیفیت محصول دستگاه و قابلیت تولید دستگاه بهبود یافته و درضمن هزینه های نگهداری نیز کاهش پیدا می کند.

با اجرای نگهداری و تعمیرات جهت دار می توان به منافع و مزایای زیر نائل گردید :

 1- استفاده از حداکثر عمر مفید دستگاه، 2- افزایش راندمان زمانی دستگاه، 3- جلوگیری از تعمیرات، باز و بسته کردن بی مورد قطعات دستگاه، 4- اجرای برنامه لازم جهت تعمیرات، 5- افزایش قابلیت اطمینان و عملکرد دستگاه، 6- کاهش نظارت مستمر بر وضعیت دستگاه بواسطه استفاده از تجهیزات ایمنی و همچنین افزایش ایمنی کاربر و محیط، 7- افزایش آگاهی و اطمینان از محصول نهایی از لحاظ کمی و کیفی. برای هر دستگاهی که احتیاج به نگهداری و تعمیرات داشته باشد، دستورالعمل عملیات نگهداری و تعمیرات جهت دار، جهت تضمین کارایی قابل اعتماد و مناسب، مورد نیاز می باشد. روش یاد شده پس از طرح و اجرا بر روی دستگاه بر روی دستگاه مورد نظر، بایستی بارها مورد اصلاح و بهینه سازی قرار گیرد تا در هر زمان عملکرد نگهداری و تعمیرات بهتر از زمان قبل گردد. تنها دراین حالت است که روش نگهداری و تعمیرات موفق و کارآوری حاصل می گردد.

 

انواع سيستم هاي تعميراتي

نقش قسمت تعميرات تنها تعمير دستگاه هاي خراب نمي باشد بلكه بايد مرتباً در فواصل مشخص دستگاه ها را بازديد كند, روغنكاري نمائيد, صورت لوازم يدكي و احتياجات را تنظيم نموده و برنامه هاي تعميرات اساسي و تعميرات غير اساسي را پي ريزي كند. تمام اين عمليات را به نحوي انجام دهد كه مزاحمتي براي جريان توليد پيش نياورديا بحداقل پيش بياورد .


كيفيت و ظرفيت كاركنان قسمت تعميرات بايد تا حدي باشد كه قسمت بتواند وظايف خود را حتي در شرايط مشكل زيادي كار نيز تحميل كند.


تنظيم هاي عادي دستگاه را انجام دهد, به تعميرات اساسي و غير اساسي دستگاه ها برسد بالاخره اگر تغيير در محل و جابجا كردن ماشين نيز پيش بيايد آنرا نيز انجام دهد.


حالت ايدآل آن است كه اصولاً خرابي پيش نيايد و خواباندن دستگاه ها جز آنچه در برنامه كلي پيش بيني گرديده لازم نشود, بدون شك رسيدن به اين حالت ايده آل امر بسيار مشكل و در بعضي مواقع غير ممكن است. براي رسيدن به حالت ايده آل فوق و هدفهاي تعميرات و نگهداري روشهاي مختلفي متداول است كه ذيلاً بشرح تعدادي از آنها مي پردازيم.


- 1روش جانشين كردن سرمايه

در اين حالت يك ماشين يا دستگاه يدكي براي هر دستگاه در كارخانه موجود است كه به مجرد خراب  شدن دستگاه اولي, دستگاه يدك جانشين آن مي گردد.


-  2تعميرات خرابي

در اين روش از ماشين يا دستگاه بدون رسيدگي زياد آنقدر كار می كشند تا ماشين از كار بيافتد و وقتي كه از كار افتاد تعمير آن را شروع مي نمايند و به معني ديگر آنكه براي پيش گيري از خرابي يا از كار افتادن دستگاه هيچ يا تقريباً هيچ فعليتي انجام نمي شود.


- 3روش تعميرات پيش گيري

بطور كلي مي توان اين روش را بهترين و سالمترين نوع تعميرات دانست و اين روشي خواهد بود كه ما توصيه و رويش بحث خواهيم كرد. در اين روش با پيش بيني هايي كه بعمل مي آيد از بوجود آمدن خرابي ها از فبل جلوگيري مي شود.نه آنكه به انتظار خوابيدن دستگاه و بعد عمليات تعمير را شروع نمائيد. در اين روش مي بايست ابتداء مبادرت به استخراج دستورالعمل هاي تعميراتي در فواصل زماني تعيين شده توسط كارخانه سازنده نمود  سپس طبق آن عمل كرد.


-  4تعميرات برنامه اي

بطور كلي و بعنوان يك اصل مسلم بايد گفته شود. براي اينكه از يك دستگاه توليدي بتوان كار بدون دردسر انتظار داشت در فواصل معيني از آن بازديد و تعمير اساسي يا تعويض قطعات بعمل آيد. روي تجارب كار مي توان فواصل چنين بازديد و تعميرات را براي كار كردن بدون دردسر هر دستگاه را تعيين كرد.


- 5روش تعميرات توليدي

بطوريكه ديده شد تعميرات پيشگيرانه مستلزم بازديدهاي دائمي و نگهداري منظم است كه من غير مستقيم هزينه هاي نسبتاً سنگين براي تعميرات كارخانه ببار مي آورد در اينجا روش ديگري بنام تعميرات توليدي وجود دارد كه در اين روش در مورد تنها قسمتي از ماشين آلات و وسایل كارخانه كه كار منظم و دقيق آنها جنبه حياتي براي توليد دارد تعميرات پيشگيري عمل مي شود و در مورد ساير دستگاه ها تعميرات برنامه اي انجام مي شود.


- 6روش تعميرات خرابي

همانطوريكه قبلاً ذكر شد در اين روش دستگاه بدون انجام بازديد يا تعميرات دوره اي كار كرده و هرگاه كه به هر علتي از كار افتاده اقدام به تعمير آن مي شود.

با توجه به اينكه انجام تعميرات پيشگيري تعداد تعميرات خرابي هر دستگاه را بطور قابل ملاحظه اي پائين آورد ولي هرگز بكلي اين نوع تعميرات را از بين نخواهد برد.

حالات مختلفي كه سبب توقف دستگاه و انجام عمليات تعميراتي را باعث ميشود عبارتند از  :

- 1حالتي كه ماشين يا دستگاه به هر علتي از كار افتاده است.

- 2حالتي كه ادامه كار ماشين خطراتي براي جان كارگر داشته باشد.

- 3حالاتي كه با تجربه قبلي مي دانيم حالتي از خرابي قريب الوقوع دستگاه است و يا در

صورت ادامه كار به ساير قسمتهاي دستگاه زيانهائي مي رساند.

- 4حالتي كه ميتواند در كيفيت توليد تاثيرات بسيار نامطلوبي داشته باشد.در صورت بروز چنين حالاتي مسئول كارگاه با پركردن فرمي بنام فرمدرخواست انجام تعميرات“ و ارسال آن به دفتر تعميرگاه خرابي دستگاه را اطلاع و تقاضاي برطرف كردن نقش آنرا مي نمايد.
همچنين در اين زمان كارت قرمز رنگ ” در دست تعمير“ را به دستگاه آويزان نموده كه از روشن نمودن يا بكار انداختن آن بطور اشتباه جلوگيري شود.

در این مقاله سعی شده است از یک زاویه جدید به اهمیت بکارگیری روشهای نوین نگهـداری وتعمیرات ماشین آلات در پروژه های عمرانی نگریسته شود.

ارزیابی کلی از وضعیت پروژه های بزرگ عمرانی در کشور به وضوح فقدان نگرش و رویکرد علمیبه مقوله کنترل و مدیریت پروژه را نمایان خواهد ساخت . بطور یقین نگرش پیمانکارانه به کنتـرلپروژه بجای نگرش مهندسی یکی از عوامل مهم افت محسـوس بهـره وری و در نهایـت افـزایش

قیمت تمام شده پروژه های عمرانی بزرگ میباشد . در ایـن مقالـه فقـر موجـود در سـازماندهیماشین آلات عمرانی در کارگاهای ساختمانی بعنوان یکی از شاخصهای بارز عدم وجـود رویکـردعلمی و کارشناسی در کنترل و مدیریت های پروژه های عمرانی مطرح شده است.

با توجه به تنگناهای موجود در زمینه سود دهی اجرای پروژه های بزرگ عمرانی کشـور’ کـاهشهزینه های ناشی از ماشین آلات بعنوان یک راه حل مناسب جهت افـزایش بهـره وری و در نتیجـهسوددهی قابل تامل میباشد. برای افزایش بهره وری ماشین آلات و کاهش هزینه های راهبری آنهااستفاده از متدهای نوین نگهداری و تعمیرات اجتناب ناپذیر مینماید.

روش مراقبت وضعیت از طریق آنالیز روغن CONDITION MONITORING به عنوان یـک تکنیک برتر’ موثر و ساده’ قطعا پاسخ مناسبی به دغدغه های مدیران پروژه ها در زمینه مدیریت وراهبری مناسب ماشین آلات میباشد .

براساس بررسی های بعمل آمده در شرکتهای عمرانی عمدتا چهار عامل اساسی زیر باعث ورشکسـتگی ها ی مالی میشوند

۱ -     مشکل نقدینگی

۲-      عدم برآورد و کنترل صحیح هزینه ها

۳ -     نارسائی در حسابداری هزینه ها

۴-      ضعف مدیریت

جهت رفع زیانهای مالی ناشی از سه عامل نخست فوق الذکر میبایست با کنترل دقیق پـروژه ومحاسبه واقعی هزینه ها و تلاش کارشناسی شده در راستای تقلیل هزینه ها و با یک نگرش کاملا علمی ومستند بر اطلاعات واقعی’کار را به انجام رساند .

برآورد هزینه یک پروژه عبارت است از تعیین کل هزینه ای که باید مطابق با برنامه و مشخصـات

فنی، برای انجام کار عمرانی صرف شود. هزینه هایی که در این مورد باید درنظر گرفته شود عبارت اند از:هزینه نیروی کار، ماشین آلات ’ موادقراردادهای فرعی ’ خدمات و هزینه های غیر مستقیم . البته هزینههای یک پروژه و پیشرفت آن در عین حال مقایسه ای بین کارکرد برنامه ریزی شده و واقعی نیز میباشد.

هدف اصلی کنترل هزینه پروژه حداکثر کردن سود در عین تکمیل به موقع پروژه با کیفیت قابلقبول است. در بررسی علل سوددهی پروژه های عمرانی ’ بخصوص سدکاملا“ محرز شـده اسـت کـه دربسیاری از کارگاهها (بخصوص کارگاهها دولتی) ماشین آلات گران قیمت عمرانی به دلیل بـی تـوجهی درمراقبت ، عدم سرویس دهی به موقع ، ضعف پشتیبانی و کمبود قطعات یدکی’ در دوره های نسبتاطولانیبلااستفاده می مانندکه خودسهم مهمی در افزایش هزینه های طرح و مدت اجـرای پـروژه دارد . وضـعیتماشین آلات در بخش خصوصی به دلیل عدم وجود مشکلات ادا ری و قوانین دست و پاگیر به طور نسـبی بهتر است. شایسته است شرکتهای پیمانکاری آماری از بازده واقعی ماشین آلات بکارگرفته شده در پروژهها را ثبت و با استانداردهای پذیرفته شده مقایسه کنند.

در برآورد اقتصادی اجرای پروژه های ساخت، معمول است که هزینه کل را مجمـوع سـه هزینـهتجهیزات ، مصالح و نیروی انسانی می دانند، اما بدلیل وجود یک مرزبندی معین ولـی پنهـان در هزینـه تجهیزات، لازم است هزینه اجرا به چهار بخش تقسیم شود :

الف – هزینه سرمایه ای و استهلاک ماشین آلات

ب- هزینه راهبری و نگهداری ماشین آلات

پ- هزینه تهیه و مصرف مصالح

ت- هزینه نیروی انسانی٢

کارهای عمرانی گسترده ای که در سطح کشور انجام می گیرند عموما“ شامل پروژه های عظیم سدسازی، تونل و کانال انتقال آب، تسطیح اراضی و کارهای ساختمانی مانند مجتمع سازی تجاری و مسکونیمی باشد که تقریبا“ در همگی آنها ماشین آلات بعنوان فاکتور و عامل تعیین کننده مطرح می باشد.

در همین خصوص باید طبق برنامه و اصول نسبت به تعمیر و نگهداری ماشین آلات پرداخت و این بخش مهم را حائز اهمیت قرار داد.

شرکت مهندسی هوشمند حسگر به عنوان یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان دارای تجربه های کاری بسیار در زمینه ساخت انواع لودسل ، تحلیل تنش تجربی ، اندازه گیری تنش کرنش و فروش انواع استرین گیج و کرنش سنج و همچنین پایش سلامتی سازه ها و رفتار نگاری سازه ها می باشد

 

#تعمیر و نگهداری     #نگهداری و تعمیر        #نت          #ماشین آلات

پایش سلامت سازه
چسب استرین گیج
لودسل
تنش و کرنش
کارت داده برداری
strain gauge
کرنش سنج
استرین گیج
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر
 

سایر لینکها

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

اخبار و دانستنیهای صنعت ایران

اخبار و دانستنیهای صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

گروه صنعتی ماشین توزین

گروه صنعتی ماشین توزین

برچسب ها

اندازه گيري تنش وکرنش
تحلیل تجربی تنش
مانیتورینگ سازه رفتارنگاری سازه
پايش سلامت سازه
پایش استحکام سازه
 لودسل
ساخت لودسل